Historik

Välkommen till Hedemoras pärla

Turbo Festplats

Historik...


I mitten av 1930-talet så byggdes "Gamla Turbo Festplats",

  ca 200 meter från den plats där den finns idag.

  Den nuvarande Festplatsen byggdes 1945 och ägdes från 1947

  och framåt av den då nybildade "Folkets Hus-föreningen".

  Marken arrenderades av Bergvik Skog.


  1957 upphörde danserna och 1963-64 upphörde även andra

  tillställningar, som tex. Midsommarfirande.


  Anläggningen stog sedan och mer eller mindre förföll fram till 1976 då

  "Turbo Gammeldans-förening" bildades. T.G.F hyrde då festplatsen av

  Folkets Hus-föreningen ända fram till 2004..och arrenderade den

  sedan fram till 2010.


  Gammeldans-föreningen har under åren hunnit med många

  reparationer och nybyggnationer.


  2010 bytte man namn på föreningen till "Föreningen Turbo Festplats" och

  samma år övertog man alla  byggnader av Folkets Hus-föreningen, 2012

  förvärvade man även marken av Bergvik Skog.